Kommentarer

Kurset «Ansett riktig medarbeider» var  et utrolig lærerikt kurs. I liten gruppe fikk vi muligheten til å diskutere problemstillinger, og hente ideer i fra andre deltakere/kommuner. Vi fikk god opplæring i å tenke nytt ang hva som er viktigst når vi ansetter, at verdiene til de vi ansetter må matche verdiene til arbeidstedet. Sirkelen med påstander er et utrolig godt verktøy å bruke. Det hjelper oss til å ha fokus på den kompetansen vi faktisk søker etter. Helle Kanaris er utrolig engasjerende å være på kurs hos, hun byr på seg selv, utfordrer oss og gir oss eksempler som er lette å sette seg inn i. Jeg kan virkelig anbefale dette kurset. Det var et av de kursene hvor du går hjem og er «høy på» det du har lært!

Venke Kristiansen, Enhetsleder for barnehager, Søgne kommune

Kurs i Oslo, 3. februar 2014

Kurset svarte mer enn til forventningene. Det var lagt opp til at det skulle være en liten gruppe på kurs. Dette gjorde at vi fikk anledning til å belyse de ”utfordringene” hver og en av oss har ved ansettelser av nye medarbeidere. Vi hadde med oss utlysningstekster og intervju-mal til kurset. Nyttig å få innspill på hvordan man bygger opp og bearbeider en utlysningstekst, og hvordan en legger opp selve intervjuet. Det viktigste jeg satt igjen med etter kurset var betydningen av å ansette medarbeidere som har fokus på ARBEIDSGLEDE. Jeg fikk konkrete verktøy som vil hjelpe meg å velge medarbeider med arbeidsglede og i større grad lykkes med nytilsettinger. Kursleders presentasjon var god. Det var et klart mål med kurset og dette ble innfridd. Jeg vil anbefale dette kurset og denne måten å gjennomføre ansettelser på til andre.

Virksomhetsleder, Kristin Lindberget, Ottestad helse- og omsorgssenter, Stange kommune

Kurs i Bergen, oktober 2013

Vi i Bravo Bemanning as hadde gleden av å delta på kurset: Ansett riktig medarbeider. For oss var dette meget nyttig. Vi ble bevisste på hva vi egentlig ønsker at våre ansatte skal ha av personlige egenskaper, og hvilke spørsmål som er viktigst for oss og få svar på når vi intervjuer. Vi fikk også bevisstgjøring for hva vi ønsker å ha med ved utforming av annonser og hva vi skal spørre etter når vi sjekker referanser. Kurset var intensivt og direkte, med gode input, og fokus på at vektlegging av bedriftens hjerteverdier skal være med i annonsering.
Kursleder var profesjonell og effektiv, her var det ingen dødtid. Vi deltok i en mindre gruppe og fikk derfor tett oppfølging for vår bedrift. Her var det fokus og intensitet hele dagen. Veldig bra presentasjon av kursleder, og god oppfølging etter kurset når vi skulle ha dette ut i praksis.
Vi anbefaler gjerne andre å ta dette kurset. Det vil helt sikkert lønne seg, slik vi nå vil unngå feilansettelser ved bruk av intervjuhjulet vårt.
Vi ønsker Helle Kanaris lykke til videre og takker for oss i denne omgangen.
Vi kommer sikkert til å delta i flere aktuelle kurs.

Nina Fjeldstad, Bravo Bemanning

Legg igjen en kommentar