Ofte stilte spørsmål

11. november gikk enda et Medarbeidersamtale-kurs av stabelen i Oslo. Deltakerne var fra både det private næringsliv og offentlig sektor. Dessverre rakk vi ikke å gjennomgå alle maler, men deltakerne har altid mulighet til å sende inn sine maler etterfølgene og få kommentarer. Her er en mal som tikket inn til Gaudio igår: Sykehjem / Aurskog-Høland

Det er en god mal, hvor sykehjemmet  har valgt å ha fokus på Arbeidsglede det følgende året. Jeg ville dog ha gjort en liten justering for å holde medarbeidernes fokus samlet. Når vi først er inne på samarbeid og hva det innebærer, ville jeg ha flyttet følgende segmenter opp til de øvrige sekvenser om samarbeid: «Jeg bidrar til et godt samarbeid med samarbeidspartnere» og «jeg bidrar til et godt samarbeid med pasienter og pårørende». Se malen her: Sykehjem / Aurskog-Høland.2

Leder som sendte inn dette skjemaet oppga også at noen segmenter var tilpasset enkelte medarbeidere og vil bli tatt ut til andre. Det er nettopp et tiltak vi anbefaler og som hjulet er glimrende å bruke til. Bare husk å informere om dette på den felles personalsamlingen så medarbeiderne ikke bruker tid og ressurser på å sammenligne hjulene. Vi ønsker sykehjemmet lykke til med årets medarbeidersamtaler!

 

I september iår ble det holdt  kurs i «Mye Bedre Medarbeidersamtaler» i en kommune i Finnmark og det ble utarbeidet mange gode og målrettede maler. Nå er det engang slik, at selv med de beste intensjoner om å viderutvikle malene til sin respektive enhet, så drukner mange ledere i operasjonelle arbeidsoppgaver – og malene blir liggende til de akutt skal i bruk. Fredag denne uken får jeg en telefon om hjelp til å gjennomgå en mal fra et Helsesenter som deltok den 6. september og jeg ser umiddelbart at denne malen har flere elementer som repeterer seg selv.  Som jeg understreker på hvert eneste kurs: husk på at  «Antall områder i Medarbeidersamtalene skal være så mange som nødvendig og så få som mulig». Jeg vil nå gi dere et innblikk i hvordan dere konstruktivt bør tenke når dere produserer malene. La oss ta en titt på malen som tikket inn hos Gaudio denne dagen:   Helsesenter1

1. Segmentet «Jeg trives i jobben min» og segmentet «Jeg føler stor arbeidsglede» handler om det samme. En av disse skal bort.

2. Fint at det her opereres med å bli sett og verdsatt, men hvor er segmentet «Mine kolleger ser og verdsetter meg»? Hvis ikke våre kolleger ser og verdsetter oss, vil ikke vi i det lange løp bli motivert til å se og verdsette dem. Dette er gjensidig.

3. Ta en kikk på segmentet «Jeg blir ofte stresset». Jeg anbefaler ikke denne ordbruken. Den er negativ ladet og i bunn og grunn handler det jo om hvorvidt medarbeideren behersker sine arbeidsoppgaver. Så hvorfor ikke bare bruke denne ordbruken: «Jeg behersker mine arbeidsoppgaver»

4. Det er et segment; «Mine kolleger har kompetanse til å utføre jobben sin». Hvis hjulet ikke starter med å handle om medarbeideren det gjelder, så bør denne bort. Så før dette segmentet presenteres må hjulet inneholde; «Jeg har kompetanse til å utføre  jobben min».

5. I omtalte hjul er det også et segment som heter; «Jeg er dyktig i jobben min». Da jeg spurte inn til hva lederen mente med dette, kom det frem at fokuset skulle være om hvorvidt den ansatte mente det var gode muligheter for faglig utvikling. Og da er det jo det det skal spørres om; «Jeg har godt muligheter for faglig utvikling». I tillegg kastet jeg inn spørsmålet om hva som er viktig her. Er det om mulighetene er gode eller er det hvorvidt medarbeiderne benytter mulighetene til faglig utvikling? Som dere ser, er det her hjulene endrer seg fra medarbeider til medarbeider. Er det en medarbeider som har gode muligheter og du som leder ser at de benytter seg av disse, blir segmentet «Jeg benytter mine muligheter til faglig utvikling» unødvendig.

Dagens lille oppfordring; Husk at segmentet «Det er sannsynlig at jeg jobber her om 5 år» kun stilles til våre kjernemedarbeidere og de medarbeidere som kan utvikles.

Her følger mitt forslag til hjul etter ovennevnte korrigeringer:   Helsesenter2

Legg igjen en kommentar