Kommentarer

Ledergruppa i virksomheten Byutvikling i Porsgrunn kommune har deltatt på Gaudio sine kurs “mye bedre medarbeidersamtaler” og  “hvordan ansette riktig medarbeider”.  Vi er en relativt ny sammenslått virksomhet og har mange nye ansatte og medarbeidere i nye roller. Vi ønsket å styrke lederteamets kompetanse i oppbyggingen av godt arbeidsmiljø med samspill og god kommunikasjon mellom leder og ansatt. Videre har vi et mål om å styrke medarbeidernes bevissthet på egen rolle i utviklingen av et godt arbeidsmiljø og medansvar for virksomhetens resultater.

I kurset “mye bedre medarbeidersamtaler” fikk vi en god innføring i samtalen som verktøy for å være kreative sammen og bruke denne til hjelp i å bygge et godt arbeidsmiljø og få til effektiv måloppnåelse.  Temaer som samtalens innhold, hvordan samtalen kan bidra til verdiskapningen, stimulere personlige ressurser; arbeidsglede og virksomhetens verdier traff rett på.  Med Gaudios medarbeidersamtalehjul fikk vi innføring i et dynamisk verktøy til å styre samtalen på en god måte.

Vi har nå gjennomført medarbeidersamtaler etter denne modellen og det har fungert bra. Det beste med kurset var at vi ble inspirert til å tenke nytt om suksesskriterier for å oppnå gode resultater , med arbeidsmiljø og arbeidsglede som grunnleggende  strategi.

Det var naturlig å følge på med kurset “ansett riktig medarbeider” hvor verdier, arbeidsglede, personlighetstrekk ble utdypet. I kurset fikk vi en god bevisstgjøring i forhold til å tenke sammensetting av medarbeidere med utgangspunkt i personlighetstrekk. Sammenhengen mellom rekrutteringsprosessen og vår bedriftskultur og våre medarbeideres sammensatte personlighet var gjennomgående i kurset og hadde en direkte nytteverdi.  Vi har testet ut det vi har lært i ny rekrutteringsprosess og ble svært fornøyd med responsen på stillingsannonsen og gjennomføringen av intervjuformen.

Kursleder Helle Kanaris opplevdes som kunnskapsrik og faglig sterk. Hun formidler engasjert, med mye humor og krydrer med mange eksempler fra arbeidslivet. Det veksles mellom presentasjoner, gruppearbeid, fortellinger og rikelig med tid til spørsmål og svar.  Hun inspirerte meg til å tenke nytt om min egen ledelsesstil og strategi.  Anbefaler varmt begge kursene til alle ledere i offentlig og private virksomheter. 

Virksomhetsleder Jorid Heie Sætre, Byutvikling, Porsgrunn kommune

Legg igjen en kommentar