Kommentarer-s

 I april 2014 var vi to medarbeidere fra NAV Narvik som deltok på Gaudio’s to-dagers kurs i «Service & profesjonell håndtering av vanskelige samtaler». Vi var veldig fornøyde. Vi fikk et verktøy til å skape den gode dialogen, til å forebygge konfliktfylte samtaler, skape en god selvfølelse og bevare verdigheten hos begge parter i en samtale, tross i at man har ulikt syn på en sak. Ulike teorier ble eksemplifisert underveis. Vi to som deltok mener at dette nok er ett av de mest «matnyttige» kurs vi har deltatt på.

Sosialkurator Ellinor Gulbrandsen, økonomi og støtteavdelingen, Nav Narvik

 

Dette kurset var meget inspirerende og lærenyttig for meg.  Mange episoder som kursleder fortalte om, som var både lærenyttig og morsomme. Som sekretær på en sengepost på sykehus, så kommer jeg i kontakt med mange mennesker i løpet av dagen. En sjelden gang opplever jeg en samtale som veldig krevende. Det kan være en meget aggressiv tone med trusler, eller det kan være en person som trenger noen å prate med og som det da er vanskelig å få avsluttet.  Det er heldigvis sjelden det er et problem, men de få gangene det skjer, så har jeg fått noen verktøy som jeg kan bruke.  Veldig interessant å finne ut litt mer om hvordan jeg er som person, og kunne tenke litt mer over at en bruker de egenskapene som en har mest av, i vanskelige samtaler med andre.
Kursleder var engasjert og klarte å få oss deltakere engasjert.  Timene gikk veldig fort. Vi ble aktivt dradd med inn i hele kurset.  Det er så fantastisk når en er på et kurs der kursleder virker så motivert og engasjert i det som kurset handler om. En får virkelig troen på at dette er nyttige verktøy. Alle episodene som kursleder har opplevd, gjør også kurset mye morsommere. 

Sekretær Britt Hovland, Sørlandet sykehus Kristiansand, Medisinsk avdeling

Kurset var midt i blinken for vår gruppe. Alle fikk god forståelse for kursets innhold og god veiledning i praktiske øvelser. Jeg merket en umiddelbar effekt på våre ansatte, med positivitet og en markant hyggeligere stemning alle imellom. Folk ble plutselig mere oppmerksom både på sine egne positive sider og kollegers ferdigheter. Dette kan igjen overføres direkte til  bedre kundebehandling og god  service, ved at man har fått et verktøy der man kan takle forskjellige kundetyper.
Presentasjonen fra kursleder var tydelig og tillitsskapende. Flere av våre ansatte synes denne type kurs er heft og plunder, men denne gangen opplevde jeg som leder at alle var positive, og deltok aktivt i prosessen. Jeg kan absolutt anbefale kurset som gav hele vårt firma en ny positiv giv, både internt og i forhold til god service ute.                                  

                                                                                               Daglig leder Bente Slåtto Steien, Heli – Team AS

Takk for to spennende kursdager. Jeg syns kurset var bra og tok opp endel aktuelle problemstillinger som vi møter i samhandling med andre. Mine medarbeidere fikk mye ut av kurset og kan ta med seg mange nye måter å håndtere ulike situasjoner, møter og samhandlinger på. Kursleder er tydelig og gjorde seg veldig godt forstått og klarte å trigge oss mer på våre verdier. Jeg kan absolutt anbefale dette kurset til andre enheter for det er viktige og nyttige temaer inn i jobbhverdagen vår.

Enhetsleder, Nina Ekeberg, Tjenester for funksjonshenmmede, Skien kommune

 

Vi var 5 stk fra Servicesenteret som gjennomførte kurset i «Service og suksessfull grensetting», og dette var et kurs vi har trengt og etterlyst lenge. Det var et utrolig  flott og nyttig kurs. Her var det mye å hente i måten å tenke på om hvordan vi kan jobbe med oss selv og hvordan sette grenser på en god måte. Som kursleder var Helle Kanaris veldig behagelig, tydelig, åpen og med mye energi. Tusen takk for ett flott kurs som jeg mener flere har bruk for å lære mer om.

Bente H. Samuelsen, Servicesenteret, Kristiansand kommune