Kommentarer

Et fantastisk kurs og en kursleder som begeistrer

 med kunnskap, formidlingsevne og mye humor!

 Kurset var svært lærerikt, det ga oss konkrete verktøy og tips til ledelse i praksis. Vi lærte mye om verdiarbeid og hvordan være grensesettere og tydelige ledere med gjennomslagskraft uten å skape tapere. Helle har en meget god formidlingsevne, hun er svært kontaktskapende med mye humor som gjør at det blir et kurs med toveiskommunikasjon og gode praktiske øvelser.Vi anbefaler kurset på det varmeste!

Hilsen 20 ledere og nestledere i KIDSA Barnehager – Bergen