Nå er Lottehjemmet kun en bygning!

Nå er Lottehjemmet bare en bygning:

Thyra Frank, tidligere leder på sykehjemmet Lotte, sluttet offisielt som leder der i 2011 og på rekordtid har sykefraværet økt dramatisk, levealderen til beboerne er gått ned, og ansatte flykter i strie strømmer fra sykehjemmet. Det har vært flere ledere på Lotte siden Thyra sluttet, men resultatene i ettertid bekrefter hvor viktig en leders verdisett og utøvende verdiarbeid er for kulturen på en arbeidsplass. Les den skremmende artikkelen; http://www.denoffentlige.dk/engang-danmarks-mest-populaere-plejehjem-nu-er-lottehjemmet-bare-en-bygning
I juni har du muligheten til å oppleve Thyra Frank på konferansen:
«Nærværsarbeid og arbeidsglede som lederverktøy»   – Les om konferansen på http://gaudio.no/index.php?id=14 

Arrangeres i 2015: 1. juni  i Trondheim,  2. juni  i Oslo og  3. juni i Kristiansand