Ansett riktig medarbeider

Kurset «Ansett riktig medarbeider» var  et utrolig lærerikt kurs. I liten gruppe fikk vi muligheten til å diskutere problemstillinger, og hente ideer i fra andre deltakere/kommuner. Vi fikk god opplæring i å tenke nytt ang hva som er viktigst når vi ansetter, at verdiene til de vi ansetter må matche verdiene til arbeidstedet. Sirkelen med påstander er et utrolig godt verktøy å bruke. Det hjelper oss til å ha fokus på den kompetansen vi faktisk søker etter. Helle Kanaris er utrolig engasjerende å være på kurs hos, hun byr på seg selv, utfordrer oss og gir oss eksempler som er lette å sette seg inn i. Jeg kan virkelig anbefale dette kurset. Det var et av de kursene hvor du går hjem og er «høy på» det du har lært!

Venke Kristiansen, Enhetsleder for barnehager, Søgne kommune