Månedlige arkiver: november 2013

Om arbeidsglede

Vi er så heldige å ha en av verdens ledende eksperter i Arbeidsglede, Alexander Kjerulf, som samarbeidspartner og den 23. mai 2014 vil vi i samarbeid med Alexander arrangere en stor konferanse om arbeidsglede i Oslo. Foredragsholderne vil være suksessfulle, utenlandske og berømte ledere fra private og offentlige virksomheter. Hold av denne dagen. Det blir en fantastisk dag med inspirasjon, motivasjon, faglig påfyll og selvfølgelig masse GLEDE. 
Her er Alexanders 10 viktigste bud om arbeidsglede:
 
1. Undersøkelser viser at virksomheter med glade ansatte får dobbelt så gode resultater på bunnlinjen.
2. Arbeidsglede er en av de tre viktigste kilder til livsglede.
3. Arbeidsglede er den beste kur mot stress. Stress kommer ikke nødvendigvis av å jobbe for mye, men fordi du ikke liker arbeidsoppgavene dine.
4. Mere Arbeidsglede kan dramatisk redusere sykefravær og turnover.
5. De tre største kilder til manglende Arbeidsglede er travelhet, kos med misnøye, og   mangel på ros og anerkjennelse.
6. Din Arbeidsglede er dit ansvar. Ikke lederens, ikke kollegaers og ikke samfunnets. Dit.
7. Lederen og virksomheten har et ansvar for å skape rammer som gjør det lett å være  glad.
8. Arbeidsglede kommer ikke av virksomhetens policy, strategier, planer eller hierarkier. Arbeidsglede kommer av de ting som du og jeg gjør her og nå.
9. Arbeidsglede kommer heller ikke av lønn, bonus eller frynsegoder. Det kommer av to ting: Resultater – dvs. å gjøre et godt stykke arbeide som man kan være stolt av og Relasjoner – dvs. å ha det godt med de mennesker man jobber med.
10. Arbeidsglede kommer ikke av seg selv. Det det krever en langsiktet og fokusert innsats fra både ledelse og medarbeidere.

Kurs i Mye Bedre Medarbeidersamtaler for Skolelederforbundet i Sør-Trøndelag

2013-11-07 15.28.22

På Rica Nidelven Hotel holdt jeg igår kurs for Skolelederforbundet i Sør-Trøndelag. Tredve rektorer fra henholdsvis barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler gjennomgikk et intenst program. Det ble mye humor og latter og dagen fløy avgårde. Diskusjonene under utarbeidelse av malene for medarbeidersamtalene var særdeles konstruktive. Resultatet ble et glimrende eksempel på en hovedmal som hver skole kan tilpasse individuelt. Takk for en super dynamisk dag til dere alle!

Coaching

Idag har jeg hatt en coaching-seanse med en aldeles målrettet og klok dame. Det var andre runde og fasinerende å se hvor fort mennesker kan forandre sine liv når de målbevisst går inn for det. Uansett alder. Jeg overraskes stadig av menneskers iboende ressurser. Så også idag, og for meg er det herlig å kunne hjelpe andre med å få et helikopterperspektiv på seg selv – og et aldri så lite spark inn i fremtiden….