Workshop med Thyra Frank i «Håndtering av hverdagslige og komplekse ledelsesutfordringer»

Synes du at du som leder bruker for mye tid og ressurser på enkelte medarbeideres uønskete atferd? Eller føler du deg litt alene i arbeidet med å håndtere komplekse ledelsesutfordringer? Da har du nå muligheten til å delta på en eksklusiv og interaktiv workshop med Thyra Frank, Europa’s mest berømte offentlige leder. Hun er først og fremst kjent som lederen, som gjennom 20 år på sykehjemmet LOTTE, skapte et kjærligt og engasjert personale med ledelsesverdier som; respekt, verdighet, tillit, medmenneskelighet, empati og forståelse. Det skapte stor interesse for både å komme til å bo, samt jobbe på sykehjemmet.

Basert på din arbeidshverdag, vil Thyra illustrere diverse suksessstrategier på hvordan du bør håndtere daglige og/eller komplekse ledelsesutfordringer i praksis. Et vanlig foredrag gir ofte ny “drive” og ny motivasjon, men etter noen uker går det meste tilbake til normalt. Gjennom denne interaktive workshoppen vil Thyra gi deg kunnskap og praktiske eksempler som skaper varige endringer over tid, hvis du overfører de samme teknikkene til din organisasjon vel å merke. Det vil styrke din integritet og hjelpe deg til å bli enda tryggere i rollen som leder. Gled deg!

Les mer på http://gaudio.no/index.php?id=54

 

Nå er Lottehjemmet kun en bygning!

Nå er Lottehjemmet bare en bygning:

Thyra Frank, tidligere leder på sykehjemmet Lotte, sluttet offisielt som leder der i 2011 og på rekordtid har sykefraværet økt dramatisk, levealderen til beboerne er gått ned, og ansatte flykter i strie strømmer fra sykehjemmet. Det har vært flere ledere på Lotte siden Thyra sluttet, men resultatene i ettertid bekrefter hvor viktig en leders verdisett og utøvende verdiarbeid er for kulturen på en arbeidsplass. Les den skremmende artikkelen; http://www.denoffentlige.dk/engang-danmarks-mest-populaere-plejehjem-nu-er-lottehjemmet-bare-en-bygning
I juni har du muligheten til å oppleve Thyra Frank på konferansen:
«Nærværsarbeid og arbeidsglede som lederverktøy»   – Les om konferansen på http://gaudio.no/index.php?id=14 

Arrangeres i 2015: 1. juni  i Trondheim,  2. juni  i Oslo og  3. juni i Kristiansand

Møt noen av Europas ledende forretningstenkere på lederkonferansen «Arbeidsglede som lederverktøy»

Arbeidsglede som 
lederverktøy

– fordi arbeidsglede og gode resultater henger uløselig sammen 

Velkommen til en forrykende lederkonferanse med temaet arbeidsglede.
Våre norske og internasjonale foredragsholdere vil illustrere hvordan du, til
tross for økende krav og begrensede ressurser, kan skape bedre lønnsomhet,
større markedsandeler og økte inntekter. En konferanse med denne sammensetning
av arbeidsverktøy, forskning og dokumenterte eksempler har aldri tidligere vært
arrangert i Norge!

Sted Dato Tid  
Oslo 2. desember 09.00 – 16.00 Påmelding
Stavanger 3. desember 09.00 – 16.00 Påmelding

Arbeidsglede-kurs for Meland kommune

Arbeidsglede, resultat og relasjonar

av landbrukssjef, Laila Bjørge, Meland kommune

 Ein vakker vårdag i mai drog avdeling for Plan, utbygging og kommunalteknikk (PUK) av garde til Herdla på seminar. Me fekk sjå Holsnøy frå ei anna side enn me var van med, med Eldsfjellet i horisonten som  trufast landemerke.

 Anny hadde engasjert ein sprudlande og dyktig kurshaldar som heitte Helle Kanarisk og tema for samlinga var arbeidsglede. Berre emnet me skulle ha fokus på fekk jo humøret til å stiga fleire hakk, og i kombinasjon med vakker natur, gode kollegaer, nydeleg mat og kjempekoseleg kursstad (Biologen) gjorde at stemninga var god allereie frå starten.

 Arbeidsglede er ei kjensle av glede ein oppnår i samband med jobben og er definert som resultat + relasjonar = arbeidsglede. Med relasjonar er det meint opplevingar ein har i samspel med kollegaer og brukar. Arbeidsplassar som skårar høgt på arbeidsglede har høgare produktivitet og lågare sjukefråvær. England, Danmark, USA og fleire andre land har jobba med dette i mange år, men i Norge er dette relativt nytt.  I det offentlege har det vore lite fokus på relasjonar. Ein vert først og fremst målt på resultat, noko som gjer at tilsette ikkje alltid  kjenner seg godt nok verdsett.

 Korleis me kan arbeida med å auka arbeidsglede på PUK, var tema for første dag. Ein felles visjon og eit sett med felles verdiar  kan vera nyttig.  Me  jobba med å laga eit arbeidsgledehjul for avdelinga,  og alle kom med forslag til kva ting som var viktig for vår arbeidsglede. Nokre tankar som kom fram var:

 Me har fullt fokus på at me er til for innbyggerne

  • Me deler kunnskap og viktig informasjon
  • Me tek  imot og er lojale mot kvarandre sine synspunkt og idéar.
  • Me bryr oss om kvarandre

 Me vart minna om at arbeidsglede er eit felles ansvar og fekk nokre enkle hugsereglar.

1.Ver glad og vis det!

2. Gå framfor

3. Kjenn kollegane dine

4. Ta deg tid til kollegane dine

5. Stopp uønska åtferd

 Arbeidsgleda vert aldri høgare enn den som har minst arbeidsglede, så det er viktig at alle er med og dreg i same retning.

 Utviklings- og forandringselement var tema neste dag. Me lærte litt om ulike modellar for grensesetting, og korleis me kunne møte sinte personar på ein god måte. Siste delen av kurset brukte me til å verta meir bevisst på korleis me har ulike preferansar til kva me er gode på og korleis me likar å jobba.  Ikkje overraskande hamna mange på PUK i  boksen der dei logiske, konkrete, rasjonelle, målretta og produktive personane har sine preferansar. Heldigvis var det antydning til at me hadde sorten personar med raud preferanse; dei er viktig for arbeidsmiljø for dei er sosiale, spontane, gode på samhald og harmoni. Det var og eit par stykk med grøn preferanse i flokken, dei er ofte  kreative, innovative, utolmodige og uorganiserte. Saman er me dynamitt –heiter det, i alle fall visst me klarar å utnytta forskjellane mellom oss positivt.

 Tilbakemelding frå kurshaldar var at me i alle fall var den gladaste tekniske sektoren ho nokon gong hadde hatt på kurs. Ei stor takk til Anny som laga i stand ei  oppbyggjande og kjekk samling for avdelinga si.

Ansett riktig medarbeider

Kurset «Ansett riktig medarbeider» var  et utrolig lærerikt kurs. I liten gruppe fikk vi muligheten til å diskutere problemstillinger, og hente ideer i fra andre deltakere/kommuner. Vi fikk god opplæring i å tenke nytt ang hva som er viktigst når vi ansetter, at verdiene til de vi ansetter må matche verdiene til arbeidstedet. Sirkelen med påstander er et utrolig godt verktøy å bruke. Det hjelper oss til å ha fokus på den kompetansen vi faktisk søker etter. Helle Kanaris er utrolig engasjerende å være på kurs hos, hun byr på seg selv, utfordrer oss og gir oss eksempler som er lette å sette seg inn i. Jeg kan virkelig anbefale dette kurset. Det var et av de kursene hvor du går hjem og er «høy på» det du har lært!

Venke Kristiansen, Enhetsleder for barnehager, Søgne kommune

Arbeidsglede

 2014-03-06 14.19.52Inger Marie Guddal Einan

 6. mars var jeg tilbake til Kidsa barnehager i Bergen og fikk nok en dag sammen med en gruppe sprudlende styrere. Dagens tema var kurset «Ansett riktig medarbeider» og vi drøftet blant annet betydningen av å ansette medarbeidere som bidrar mest til arbeidsgleden. Mitt under kurset hørtes jubelbrøl fra nabolokalet. Latter og glede, hånd i hånd. Jeg fulgte lyden som kom fra kontoret til Pedagogisk leder og utviklingssjef Inger Marie Guddal Einan. Kontoret var proppet med ballonger og presanger. Anledningen var Inger Marie’s 40 års dag hvor hun ble hyllet og overrasket av sine kolleger. Kontoret hadde blitt dekorert ved midnattstid.  Dette er et eksempel på arbeidsglede – for alle! De som blir gjort stas på og de som lager stasen. Herlig!

Bedriftsbesøk hos INNOCENT

2014-01-30 12.05.08

De siste dagene i januar tilbrakte jeg i London hvor jeg deltok på flere spennende bedriftsbesøk. Felles for alle bedriftene var fokuset på ARBEIDSGLEDE. Mest imponerende i.f.h.t konkrete opplegg i «jakten på arbeidsglede» var bedriften INNOCENT. Thanks to you Tim, for a wonderful visit and a marvellous presentation!!! Helt fantastisk å høre om alle spennende aktiviteter og opplegg INNOCENT har for sine medarbeidere. Gleder meg til å dele dette med mine norske og danske kursdeltakere på våre Arbeidsglede-kurs- og konferanser.  Spesielt spennende blir det å presentere idéene for det offentlige Norge. Ta  en titt på bildet og se hva INNOCENT blant annet gjør for å skape en stammekultur. Her er et barnebilde-galleri av alle ansatte,  og bildet blir hengende selv om noen ender sitt arbeidsforhold med INNOCENT. Hvilket svært få, ikke overraskende, gjør. Denne idéen burde norske barnehager og skoler adoptere. Jeg foreslår barnehager å ha et bilde-galleri av de ansatte hvordan de så ut da de var like gamle som barna er når de starter i barnehagen. For skoler kunne det være et bilde av personalet fra deres første skoleår. Ingen tvil om at dette skaper en tilknytning og et morsomt element i skapelsen av enhetens stammekultur. Oh, by the way; misjonen til INNOCENT er: «To help people work better and go home happier». Noe å også adoptere???

Kurs i Grensesetting og håndtering av vanskelige samtaler

 8. januar gikk kurset «Grensesetting og håndtering av vanskelige samtaler» for ledere i Kidsa Barnehager av stabelen i Bergen. En fantastisk dag med 20 topp-motiverte ledere. Takk til dere alle for positive tilbakemeldinger og en særdeles hyggelig kursdag! 

Tilbakemelding fra styrere i Kidsa Barnehager:

Et fantastisk kurs og en kursleder som begeistrer

 med kunnskap, formidlingsevne og mye humor!

 Kurset var svært lærerikt, det ga oss konkrete verktøy og tips til ledelse i praksis. Vi lærte mye om verdiarbeid og hvordan være grensesettere og tydelige ledere med gjennomslagskraft uten å skape tapere. Helle har en meget god formidlingsevne, hun er svært kontaktskapende med mye humor som gjør at det blir et kurs med toveiskommunikasjon og gode praktiske øvelser.Vi anbefaler kurset på det varmeste!

Hilsen 20 ledere og nestledere i KIDSA Barnehager – Bergen